Archívum: Biztonság a fuvarozásban

2013. december 10. | Logisztika | Egyéb szektorok

A személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése nemcsak a munkavállalók miatt elengedhetetlenül fontos szempont, hanem a versenyképességet, a szállítás biztonságát is befolyásoló tényező.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy napjaink gazdaságának és a hétköznapi életnek egyik legmeghatározóbb folyamata a szállítmányozás és a logisztika. Hiszen hogyan is juthatnánk hozzá kedvenc ételünkhöz, italunkhoz, mindennapi használati tárgyainkhoz, ha azokat a termelő nem juttatja el a forgalmazónak? A szállítóeszközök korszerűsödésével és a szállítmányozás hatékonyságának dinamikus növekedésével akár a legfrissebben fogyasztandó termékek esetében is egyre messzebb kerülhetnek a gyártók, illetve a termelők a felhasználóktól, a fogyasztóktól, ugyanakkor egyre nagyobb szerepet kapnak a biztonsági kérdések, melyek végigkísérik útjukon a nagy értékű küldeményeket. Fuvarozni, szállítmányozni tehát szükséges. Ma már számtalan vállalkozás dolgozik a szakmában, az egy járműves egyéni vállalkozótól a komplex szolgáltatást nyújtó nagy, nemzetközi logisztikai cégekig. A komplexitás viszont a gazdaságnak ebben a szegmensében nem a bonyolultságot, hanem a haladás útját jelenti, az áru biztonságos célba érésének elsődleges követelménye az egyre szélesedő szolgáltatást nyújtó, precízen tervezett és szabályozott, normakövető vállalkozások felé mozdítja a piacot. A hosszabb távra tervező cégek a jogszabályoknak és egyéb nemzetközi paramétereknek való maximális megfelelés jegyében irányítják tevékenységüket, hiszen a megbízhatóság a kulcsszó ebben a szakmában. Az egyik ilyen megfelelés, amely valójában egy nem túl régóta hatályos törvényi kötelezettség, az adatvédelmi törvénynek (2011. évi CXII. tv.) való megfeleltetés. A vállalatok számára is előírt – az Alaptörvényből levezetett – a személyes adatok védelméhez való jog, amely első ránézésre a munkavállalók érdekeit hivatott védeni, ám ez ennél jóval messzebbre ható. A Raben Trans European Hungary Kft. biztonsági vezetője, Poór László szerint egy új minőséget jelenthet a szállítmányok biztonsága szempontjából a most bevezetésre kerülő belső adatvédelmi szabályozórendszer.

Cégünk egyik legfontosabb céljának tekinti az általunk garantált magas minőség stabilitását, melyet a szakmában szükséges valamennyi tanúsítvány megszerzésével, illetőleg a folyamataink állandó ellenőrzésével tudunk elérni. Az L Tender-Consulting Kft.-vel kötött megállapodásunk az adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleltetés körében indult, de az audit során feltártunk számos olyan kérdést, melyeknek a megnyugtató – persze a törvénynek megfelelő – belső szabályozása igen komoly biztonsági előnyöket jelenthet majd. Melyek ezek a kérdések? Csak példaként említenék néhányat. A nagy értékű szállítmányok kiemelt kockázatot jelentenek, ezért fokozott figyelmet igényelnek útjuk során. A gépjárművezetők személyes adatainak kezelése, a vezénylésük és az útvonaluk folyamatos kontrollja mind olyan folyamat, amely csakis azokra tartozik, akiknek ezt feltétlenül szükséges tudni az áru célba juttatása miatt. Személyes adat egy adott munkavállaló földrajzi helyzete is, melyet csak megfelelő adatkezelési szabályozások szerint lehet célhoz kötötten felhasználni. Az L Tender-Consulting szakembereivel kidolgoztuk a belső adatvédelmi folyamatok megfelelő szabályozását, amely a törvényi kötelezettség mellett a munkavállaló és a munkáltató együttes érdekeinek védelmét is jelenti – mondta Poór László.

A fuvarozás során valóban igen gyakran különlegesen nagy, akár milliárdos érték kerül fel egy-egy gépjárműre. Sok esetben olyan termékek, melyek felkelthetik a törvényeket messziről elkerülők érdeklődését is. Az ellátási lánc biztonsága, a korrekt folyamat-ellenőrzés maga, a szállítás kockázatának a lehető legalacsonyabb szinten tartása minden e területen vállalkozónak, és persze a fuvaroztatóknak is elsődleges érdeke. Nagyon fontos ugyanakkor az is, hogy egy vállalat irányítási rendszerébe illetéktelenül ne lehessen bepillantást nyerni. Az adatvédelem folyamatainak leírása, a szabályozási rendszer megszerkesztése éppen azt a célt szolgálja, hogy pontosan nyomon követhető legyen az adatok kezelésének minden mozzanata, kik és milyen jogosultságokkal rendelkeznek ezen a területen. Bognár Gergely, a Door To Door Express Kft. cégvezetője nemrég írta alá a szerződést az L Tender-Consulting Kft.-vel a cég adatvédelmi törvény szerinti megfeleltetésének elvégzéséről. – Még csak néhány hete dolgozunk együtt, de az előzetes beszélgetések, illetve az audit során már sok olyan fontos összefüggésre hívták fel a figyelmünket, amelyekre eddig nem is gondoltunk. Már most biztosak vagyunk abban, hogy a megfeleltetési folyamat végére érve vállalkozásunk versenyelőnyre tehet szert. Az adatvédelem és az adatbiztonság két egymással szorosan összefüggő fogalom a szállítmányozás során. Azt reméljük, hogy olyan pontos folyamatleíró szabályzataink lesznek, amelyek a cégen belüli kontrollt segítik. Az a vállalkozó, amely az ellátási lánc biztonságának szilárd eleme, kétségkívül jobb esélyekkel néz a jövőbe. Arra törekszünk, hogy ebben a tekintetben is az elsők között legyünk, ezért kértük az adatvédelmi szakemberek segítségét – nyilatkozta Bognár Gergely az eddigi eredményekről.

Mint dr. Pataki Gábor rámutatott, amíg emberek ülnek a volán mögött, adataik védelme a szállítmány mellett még a saját testi épségüket is biztosíthatja. – Nem lehet minden gépjármű mellé fegyveres őrt állítani, de különböző biztonsági intézkedésekkel jelentősen csökkenthetők a kockázatok. A legalapvetőbb fuvarozási logisztikai rendszerekben is meg kell jelennie, hogy melyik sofőr milyen szállítmányt, honnan hova, milyen indulási és várható érkezési időponttal szállít. Ám adatvédelem nem létezik adatbiztonság nélkül: hiába szabályozzuk le jogi oldalról az adatokhoz való hozzáférési jogosultságokat, ha nem fordítunk ugyanilyen figyelmet az informatikai kérdésekre is. Megfelelő jogosultsági szintekkel, jelszavakkal és naplózási folyamatokkal ugyanis a fuvarozás – egyúttal személyessé váló – adataihoz való hozzáférés a legszűkebb körre korlátozható. A törvény persze az ellen nem nyújt védelmet, ha valaki szánt szándékkal ad vagy lop el információkat, de az bizonyos, hogy a biztonsági kockázatokat a lehető legszűkebbre érdemes csökkenteni. Akár a személyes adatok védelmével – összegzett az L Tender-Consulting Kft. adatvédelmi projektvezetője.

Száraz Róbert, L Tender-Consulting Kft.