A supply chain biztonság új kihívásai

A személyi adatkezelés és a megbízható szállítmányozás.

Egy tanulmány szerint az ellátási lánc értékteremtő folyamatok és erőforrások összehangolt rendszerét jelenti, amely az alapanyagok beszerzésével kezdődik és a végtermék fogyasztóhoz történő eljuttatásával fejeződik be, több vállalatot érintve. Részét képezik a beszállítók, a gyártók, a logisztikai szolgáltatók, a raktárak és a disztribúciós folyamatok egyéb szereplői is. Működését elsősorban a végső fogyasztók igényei határozzák meg, közös érdekeltséget teremtve a lánc résztvevői számára. Egyszerűbben fogalmazva: az ellátási lánc egy út, amelyet a termék a gyártótól a fogyasztóig bejár.

Az ellátási lánc biztonságáról is számos értekezés született már, és könnyű belátni, ez a terület valóban modern életünk, a fogyasztói társadalom egyik pillére. A szállítmányozás során a nagyvállalatok nem rendelkeznek igazán mélyreható információkkal a szolgáltató cégekről, ezek alvállalkozóiról, illetve a munkát effektíve végrehajtókról – a gépkocsivezetőkről – pedig semmilyen adat nem áll rendelkezésükre. Leggyakrabban a tökéletes személyazonosításuk sem megoldott, nem beszélve az általuk végzett munka teljesítményének minősítéséről. Így nem marad más, mint vakon megbízni bennük, egyben vállalni a rizikót a szállítmányozási folyamat amúgy is legveszélyesebb szakaszában.

A szállított készletek állandó veszélyben vannak. Csak egy példa a sok közül az emlékezetes szombathelyi cipőszállítmány idei, rendkívül rafinált eltulajdonítása, melynek során oly módon sikerült megszakítani és új, illegális elemmel bővíteni az ellátási láncot – s ezzel együtt illetéktelen kezekbe kiadni az árut –, hogy talán a későbbi felvásárlók sem voltak tisztában a szállítmány valódi útjával.

A szervezett bűnözői csoportok mindent elkövetnek, hogy megszerezzék a zsákmányt, és ezen cél érdekében sokféle trükköt alkalmaznak, még a gépkocsivezetőket is képesek behálózni. A legtöbb esetben ők lehetnek a kulcsfigurái a sikeres rablásnak. Hazánkban a klasszikus, filmbeillő útonállás igen ritka, sokkal gyakrabban fordul elő, hogy a gépkocsivezetők – mint az incidens önjelölt áldozatai és koronatanúi – számos esetben aktív résztvevői a bűncselekménynek. Így születnek meg aztán az általuk kitalált „transzportmesék”, amelyekkel később a hatóságokat és magát a szállítmány tulajdonosát próbálják megtéveszteni.

A csábítás óriási, hiszen a nagy értékű termékek a járműveken vannak a legkevésbé védhető állapotban, a szállítmányozással kapcsolatos bűncselekmények száma és értéke nőttön-nő. Ezek a bűntettek gyakran országhatárokon átívelőek, s a szervezettség miatt az akció egyes cselekményei máshol történnek meg az esetlegesen behálózott gépkocsivezető közreműködésével. Mivel nem létezhet egy globális, minden nagyvállalat számára elérhető feketelista azokról, akik súlyosan gyanúba keveredtek, vagy egyszer már valamilyen módon érintettjei voltak egy ilyen incidensnek – ráadásul folyamatos a munkaerőhiány is a közúti fuvarozás területén –, az elbocsátottak könnyen találnak újabb munkalehetőséget más logisztikai cégeknél vagy nagyvállalatoknál.

A Sectran Backoffice Kft. ezt a felismerést továbbgondolva fejlesztette ki és vezette be 2008-ban a DIDb, azaz a Driver Identification Database (Gépkocsivezetők Azonosító Adatbázisa) rendszerét, amely alapgondolatában egyfajta pozitív lista a jól teljesítő és megbízható gépjárművezetőkről. A jogszabályi kihívás ugyanakkor egy efféle adatbázis esetén is komoly körültekintést és szaktudást igényel, hiszen a 2011. XXII. törvény az adatvédelemről szigorú szabályozást ír elő azok számára, akik valamilyen célból személyi adatokat kezelnek és továbbítanak. Muray Melinda a Sectran Bakcoffice Kft. ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy a DIDb egy kifinomult, online adatbázis, amely a regisztrációs folyamaton sikeresen átesett gépkocsivezetők legfontosabb személyes adatait jegyzi, és egyben gyűjti az általuk elvégzett munka további minősítését is. A természetes személyek regisztrációja önkéntes alapon működik. A jelöltek kötelezően átesnek egy biztonsági ellenőrzési és megfeleltetési folyamaton. Amennyiben a regisztráció sikeres, a gépkocsivezető bekerül a rendszerbe, és a számára kiállított DIDb-kártyával igazolhatja tagságát. Ennek segítségével azonosíthatja magát a DIDb rendszert felhasználó vállalatoknál. Az adatbázisban – a megbízható azonosításhoz szükséges személyi adatok mellett – az egyéni teljesítmény is jegyzésre kerül. Így, az áru átadása előtt, nemcsak a személyazonosságról győződhetnek meg minden kétséget kizáróan a megbízók, hanem megismerhetik a gépkocsivezető által addig elvégzett fuvarok minősítését is. – Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a fajta munka meglehetősen szigorú törvényi szabályozás alá esik, és vállalkozásunk mindenképpen a maximális törvényesség és szabályszerűség mentén kíván tevékenykedni. Ezért is fordultunk szakmai segítségért az adatvédelem és a személyes adatkezelés tekintetében az L Tender-Consulting Kft. szakértőihez. A már jó ideje tartó együttműködésünk gyümölcse az a feltáró munka, melynek során a tanácsadó cég segítségével végigtekintettük azokat az adatkezelési folyamatokat, amelyeknek törvényi szabályozása elengedhetetlen, és a megfeleltetés tekintetében is gyakorlatilag a munkánk végén járunk. Rendkívül fontos, hiszen a mi szisztémánk lelkét adja, hogy olyan megbízható, és az adatvédelem tekintetében is kikezdhetetlen rendszerünk legyen, mely szabályozottsága és védettsége mellett egyszerre tartalmazza azokat a megfelelő adatokat, amelyekkel ügyfeleink dolgozni tudnak – hangsúlyozta Muray Melinda.

– A személyes adatok védelmét az Alaptörvény is külön nevesítve említi meg, tehát egy alapvető jogról van szó. S hogy mi számít személyes adatnak, azt nehéz lenne felsorolni, hiszen sok olyan információ idetartozik, amelyekből egy adott személyre vonatkoztatva következtetés vonható le. Személyes adat például valakinek egy időponthoz kötött földrajzi lokalizációja is, hogy a szállítmányozás témájánál maradjunk. Nem véletlen tehát, hogy külön, úgynevezett sarkalatos törvény szabályozza felhasználásának, kezelésének körülményeit. Pontosan ez a törvényi védelem van segítségünkre akkor is, amikor ezek megismerhetőségét, kezelését egy-egy vállalaton belül szoros korlátok közé szorítjuk. Az L Tender-Consulting Kft.-nek az elmúlt években egyedülálló tapasztalatokat sikerült felhalmoznia ezen a téren, és a törvényi kötelezést az adott cég szakmai fejlődésének, vagy éppen versenyképessége javításának szolgálatába tudtuk állítani. És nem lesz ez másképpen a jövőben sem. Sok még a tennivaló, hiszen az illetékes hatóság felmérése szerint a vonatkozó jogszabály megfeleltetése terén nagy a különféle szervezetek elmaradása. Cégünk továbbra is maximális kapacitással áll azok rendelkezésére, akik pótolni szeretnék hiányosságaikat – mondta Dr. Pataki Gábor, az L Tender-Consulting szakjogásza.

Száraz Róbert, L Tender-Consulting Kft.

Supply Chain Monitor

2013. december

Keresés
Fókuszban
Ezért van ennyi kamion az utakon
Társaival hosszú sorokban araszol az autópályán, átlagosan 68 kilométer per óra sebességgel halad, havonta huszonegyszer teszi meg a Budapest–Debrecen– Budapest távolságot, és 27 liter üzemanyagot fogyaszt 100 kilométeren.
Tovább »
DACHSER DIY-Logistics
Logisztikai szakértelem az építőipari, do-it-yourself, barkács- és kertészeti áruházakhoz.
Tovább »
Kövessen minket facebookon